Logopeda dziecięcy w Warszawie

Mgr Karolina Graf

logopeda, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu logopedii UKSW oraz surdologopedii na UMCS, certyfikowany instruktor metody oddechowej K. Butejki. poszerza wiedzę i doskonali swoje umiejętności zawodowe kończąc liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

W Warszawskim Centrum Pediatrycznym prowadzi diagnozę logopedyczną, terapię oraz konsultacje dotyczące:

Od 2004 r. zdobywa doświadczenie pracując na stanowisku logopedy w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, a także w placówkach przedszkolnych i niepublicznej przychodni zdrowia. Prowadzi kompleksową diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy. Specjalizuje się w terapii dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, specyficznych zaburzeń językowych oraz nieprawidłowości w obszarze funkcji prymarnych (oddychania, połykania, gryzienia, żucia, mimiki twarzy). Prowadzi konsultacje dotyczące rozwoju mowy, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego (język, wędzidełko podjęzykowe, wargi, podniebienie) oraz profilaktyki logopedycznej. Wspiera i instruuje rodziców, jak pracować z dzieckiem.