Logopeda dziecięcy w Warszawie

Centrum Pediatryczne, zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Praga Południe (naprzeciwko Szpitala Grochowskiego) świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie logopedii dziecięcej.  Logopeda dziecięcy w Warszawie, pracujący w ramach prywatnej poradni, koncentruje się na indywidualnym podejściu do każdego małego pacjenta, rozpoznawaniu i terapii zaburzeń mowy oraz wspieraniu rozwoju komunikacyjnego dzieci.

Dzięki temu, najmłodsi pacjenci otrzymują pomoc dostosowaną do ich unikalnych potrzeb i możliwości rozwojowych, co przyczynia się do skuteczniejszej i szybszej poprawy ich umiejętności komunikacyjnych.

Mgr Karolina Graf

logopeda, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu logopedii UKSW oraz surdologopedii na UMCS, certyfikowany instruktor metody oddechowej K. Butejki. poszerza wiedzę i doskonali swoje umiejętności zawodowe kończąc liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

W Warszawskim Centrum Pediatrycznym prowadzi diagnozę logopedyczną, terapię oraz konsultacje dotyczące:

Od 2004 r. zdobywa doświadczenie pracując na stanowisku logopedy w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, a także w placówkach przedszkolnych i niepublicznej przychodni zdrowia. Prowadzi kompleksową diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy. Specjalizuje się w terapii dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, specyficznych zaburzeń językowych oraz nieprawidłowości w obszarze funkcji prymarnych (oddychania, połykania, gryzienia, żucia, mimiki twarzy). Prowadzi konsultacje dotyczące rozwoju mowy, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego (język, wędzidełko podjęzykowe, wargi, podniebienie) oraz profilaktyki logopedycznej. Wspiera i instruuje rodziców, jak pracować z dzieckiem.

Logopeda dziecięcy – kiedy zabrać do niego dziecko?

Wsparcie logopedy dziecięcego może okazać się bezwzględnie potrzebne w przypadku, gdy dostrzeżesz u dziecka problemy z opóźnieniem rozwoju mowy oraz z wymową. Konsultacja z logopedą dziecięcym w Warszawie pozwala na wczesne zidentyfikowanie i rozpoczęcie odpowiedniej terapii w przypadku problemów z mową i komunikacją u dzieci.

Wskazaniem do wizyty logopedycznej są:

Jakie choroby najczęściej leczy logopeda dziecięcy?

Logopeda dziecięcy w Warszawskim Centrum Pediatrycznym zajmuje się szerokim zakresem problemów związanych z mową i komunikacją u dzieci. Wśród najczęstszych dysfunkcji leczonych przez tego specjalistę wymienia się:

Wszystkie te działania w Warszawskim Centrum Pediatrycznym prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka, w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnej i skutecznej terapii.

Jak przygotować się do wizyty u logopedy dziecięcego?

Logopeda dziecięcy w Warszawie zatrudniony w naszym Centrum Pediatrycznym przyjmuje prywatnie (również bez skierowania od lekarza alergologa lub rodzinnego). Przygotowanie do wizyty u logopedy dziecięcego obejmuje kilka kluczowych etapów. Przede wszystkim, rodzice powinni zebrać wszelkie informacje dotyczące rozwoju mowy i języka dziecka, takie jak wiek, w którym zaczęło mówić pierwsze słowa czy tworzyć proste zdania. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na wszelkie obserwowane trudności w komunikacji, wymowie, płynności mowy czy rozumieniu poleceń.

Następnie, przydatne może być przygotowanie krótkiego opisu codziennego zachowania dziecka, szczególnie w kontekście komunikacji i interakcji z innymi. Jeśli uczęszcza on do przedszkola lub szkoły, warto zebrać ewentualne uwagi od nauczycieli dotyczące jego mowy i zachowania.

Co więcej, jeśli dziecko przechodziło już wcześniej jakąkolwiek terapię logopedyczną lub inne konsultacje specjalistyczne, warto zabrać ze sobą dokumentację z tych wizyt, w tym wszelkie diagnozy, zalecenia czy wyniki badań.

Jak przebiega wizyta u logopedy dziecięcego?

Wizyta u logopedy dziecięcego w Centrum Pediatrycznym w Warszawie zwykle rozpoczyna się od wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka, podczas której specjalista zbiera szczegółowe informacje na temat rozwoju mowy i języka dziecka, jego zdrowia ogólnego oraz ewentualnych wcześniejszych terapii. Następnie logopeda przeprowadza bezpośrednią ocenę umiejętności mowy i językowych dziecka, co może obejmować różne formy interakcji, takie jak rozmowa, gry językowe czy specjalne testy i ćwiczenia. Celem jest zrozumienie mocnych stron i wyzwań dziecka w zakresie komunikacji.

Podczas oceny, nasz logopeda dziecięcy zwraca uwagę na różne aspekty mowy i języka, w tym wymowę, płynność mowy, składnię, słownictwo, zdolność do rozumienia poleceń oraz umiejętności komunikacji niewerbalnej. W zależności od wieku i współpracy z dzieckiem ocena ta może być przeprowadzona w formie zabawy, aby czuło się ono komfortowo w trakcie wizyty.

Po wydaniu opinii logopeda dziecięcy omawia z rodzicami swoje obserwacje i wnioski, a także proponuje plan terapii. Plan ten może obejmować regularne sesje terapeutyczne, zalecenia do pracy w domu oraz, w razie potrzeby, współpracę z innymi specjalistami.

Wizyta kończy się ustaleniem dalszych kroków, takich jak planowanie regularnych spotkań, omówienie celów terapii oraz sposobów wsparcia dziecka w domu.

Poradnia logopedyczna dla dzieci – logopeda dziecięcy Warszawa

W prywatnej poradni logopedycznej dla dzieci w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Praga Południe, nasz doświadczony logopeda oferuje kompleksowe wsparcie w diagnozie i terapii zaburzeń mowy. Dzięki indywidualnemu podejściu, skutecznym metodom terapeutycznym i współpracy z rodzinami, pomagamy dzieciom w pełnym rozwoju ich umiejętności komunikacyjnych.